Review: Kluster (Borderline Editions)

Nederlands

Grappig dat de titel van dit spel juist aangeeft wat je NIET moet doen in dit korte spelletje. Probeer namelijk als eerste al je magneten te plaatsen zonder dat je magneten clustert in Kluster van @klustergames (in de Benelux gedistribueerd door @geronimogames)! Heeft Kluster veel aantrekkingskracht of is het juist afstotelijk? 

Aan het begin van het spel maak je een arena door het oranje touw in een cirkel op tafel te plaatsen. Iedere beurt probeert een speler een magneet te plaatsen in de arena. De speler mag aan het touwtje trekken om de arena te veranderen. Een speler mag ook met het magnetisme spelen om plek te maken voor de te plaatsen magneet. Clusteren tijdens jouw beurt echter magneten in de arena samen, dan moet jij die magneten op hand nemen en is jouw beurt voorbij. Magnets, how do they work? ?

Kluster is een snel en simpel spel dat men letterlijk overal kan spelen. Stop het spel echter niet in je laptoptas, naast je telefoon of ouderwetse bankpasjes of in je neus… ik spreek niet uit ervaring. Kluster heeft verrassend veel diepgang. Je moet goed nadenken waar je magneten gaat plaatsen om weer een beurt te overleven. Goed ruimtelijk inzicht en enige kennis van natuurkunde zijn hier niet onwelkom. Dit spel stemt mij in ieder geval positief! Versla je tegenpolen met dit aantrekkelijke spel!

Vriendelijk ter beschikking gesteld door de uitgever en distributeur!

ENGLISH

Do you know what’s funny? The title of this game indicates exactly what you should NOT do in this short game. Try to be the first to place all your magnets without clustering them in Kluster by Borderline Editions @klustergames(distributed in the Benelux by @geronimogames)! Does Kluster attract you or the opposite? 

At the beginning of the game you create an arena by placing the orange string in a circle on the table. Every turn a player tries to place a magnet in the arena. The player may pull on the rope to change the arena. A player may also play with the magnetism to make room for the magnet to be placed. Clustering magnets in the arena together during your turn, however, you must take those magnets on hand and your turn is over. Magnets, how do they work? ?

Kluster is a fast and simple game that can be played literally anywhere. But don’t put the game in your laptop bag, next to your phone or old-fashioned bank cards or in your nose… I’m not speaking from experience. Kluster surprisingly has a lot of depth. You have to think carefully about where to place your magnets to survive another turn. Trained spatial skills and some knowledge of physics are not unwelcome here. This game is positive for me! Defeat your opposites with this magnetized game!

Kindly made available by the publisher and distributor!