Review: Ghost Adventure (Geronimo Games)

Nederlands

Draai niet door (of eigenlijk juist wel) in Ghost Adventure, een nieuw familie- en behendigheidsspel van @geronimogames, dat een nieuwe draai geeft aan het spelen van een bordspel! Spin it to win it!

In Ghost Adventure spelen de spelers gezamenlijk een avontuur, mede met een leuk stripboekje. Dit boekje staat vol met prachtige illustraties en een verhaaltje (zonder tekst, dus ook ideaal voor jongere kinderen) vol met missies. Daarnaast komt het spel ook nog met een missieboekje vol extra missies. 

In een missie wordt aangegeven welke symbolen op de bordjes spelers moeten “verzamelen” om hun missie te halen. Hoe haal je missies? Door een tol te draaien. Ja, door het draaien van de tol en door de bijgeleverde bordjes te kantelen probeer je missies te halen. De tol verplaatsen spelers van bordje naar bordje terwijl zij op hun doelen landen. Spelers moeten de tol laten springen, obstakels ontwijken en de tol draaiende houden. Spin je van de baan of draai je bij? 

Ghost Adventure is voor mij persoonlijk een van de leukste en innovatiefste spelervaringen van de afgelopen tijd. Ik kan me wel voorstellen dat het geen spel voor iedereen is. In mijn jonge (pre-)puberjaren was BeyBlade erg populair en ik draag draaitollen daarom een warm hart toe. Daarnaast hou ik erg van behendigheidsspelen zoals Rhino Hero. Doordat het spel coöperatief is en bestaat uit meerdere missies met een verhaallijn wil je graag snel verder spelen. Doorgedraaid lekker familiespel!

Vriendelijk ter beschikking gesteld door de uitgever. 

ENGLISH

Keep on spinning in Ghost Adventure, a new family and agility game from @geronimogames that gives a new twist to playing a board game! Spin it to win it!

In Ghost Adventure, players jointly start play an adventure, including a fun comic book. This booklet is full of beautiful illustrations and a story (without text, so also ideal for younger children) full of missions. In addition, the game also comes with a mission booklet full of extra missions. 

The mission booklet points to the symbols on the boards that players then have to “collect” to accomplish their mission. How to accomplish these missions? By spinning a spinning top. Yes, by spinning the spinning top and by tilting the included signs, you try to accomplish missions. The players move the top from board to board as they try to land on their targets. Players must make the spinning top jump, avoid obstacles and keep the spinning top spinning. Are you spinning off the track or turning around? 

For me personally Ghost Adventure is one of the most fun and innovative gaming experiences of recent times. I can imagine that it is not a game for everyone. In my younger (pre-)adolescent years BeyBlade was very popular and that’s why I love spinning tops. Besides that, I love dexterity games like Rhino Hero. Because the game is cooperative and consists of multiple missions with a storyline, you want to continue playing quickly. This is a great family game!

Review copy kindly made available by the publisher.