Review: Everdell (White Goblin Games)

NEDERLANDS

Breng de dieren van het bos samen en bouw het beste dorp in Everdell van @starlinggames

Everdell is een worker placement spel dat zich afspeelt in de prachtig geïllustreerde wereld van @andrewbosley. Het spel vindt plaats tijdens vier seizoenen. Spelers nemen allemaal de rol aan van verschillende dierendynastieën die worden weergeven door prachtige karakteristieke houten meeples. Elke beurt plaatsen spelers hun dierenwerkers om acties te ondernemen, opdrachten te voltooien en/of grondstoffen te verzamelen of spelen zij een kaart uit hun hand of een van de open kaarten uit de weide. Om een kaart te spelen, moet je de benodigde vergaarde grondstoffen afleggen, tenzij jij een specifiek diertje wilt spelen wiens woning al in jouw dorp klaarligt. Heb jij bijvoorbeeld het postkantoor al gebouwd, dan kun jij gratis een postduif spelen. 

Kun of wil jij geen actie nemen tijdens jouw beurt, dan kun je van seizoen wisselen en hierdoor seizoensgebonden bonussen opstrijken, maar nog veel belangrijker: al jouw dieren komen terug om weer voor jou te werken. Geen seizoensarbeid in Everdell.

Hebben alle spelers hun seizoenen doorstaan? Dan kun je helaas geen winterslaapje houden, want het is nu tijd voor de puntentelling! Heb jij het gaafste dorp gebouwd, de coolste dieren gevangen en de lastigste opdrachten voltooid? Dan heb je of een dierentuin of je hebt Everdell gewonnen.

Everdell ziet er fantastisch uit en de onderdelen zijn erg fraai. Het spel neemt graag de hele tafel in beslag en van mij mag dat. Het liefste laat ik het spel gewoon liggen. Zo mooi ziet het er uit. Verder speelt het spel gelukkig ook erg fijn. Everdell is een combinatie tussen een worker placement en een engine builder. Door de juiste kaarten aan jouw dorpje toe te voegen, kun je veel acties stapelen en zo jezelf zo door de seizoenen heen naar de winst brengen. Met recht een favoriet voor alle jaargetijden! 

ENGLISH

Round up the animals of the forest and try to build the best village in Everdell from @starlinggames

Everdell is a worker placement game set in a beautifully illustrated world by the hand of @andrewbosley. The game takes place during four seasons. Players all take on the role of different animal archetypes represented by beautiful characteristic wooden meeples. Each turn players place their animal workers to take actions, complete assignments and/or collect resources or play a card from their hand or one of the open cards from the meadow. To play a card, you must discard the required collected resources, unless you want to play a specific animal whose home is already in your village. For example, if you have already built the post office, you can play a postal pigeon for free. 

If you can’t or don’t want to take any action during your turn, you can change seasons and get seasonal bonuses, but more importantly, all your animals will come back to work for you again. No seasonal work in Everdell.

Have all players passed their seasons? Then unfortunately you can’t hibernate, because now it’s time for the scoring! Have you built the coolest village, caught the coolest animals and completed the toughest tasks? Then you either have a zoo or you’ve won Everdell.

Everdell looks great and the components are very high quality. The game likes to take up the whole table, and I like that. I prefer to just leave the game. It looks so beautiful. Luckily the gameplay is great and very streamlined. Everdell is a combination between a worker placement and an engine builder. By adding the right cards to your village, you can stack up a lot of actions and bring yourself through the seasons to win. A favorite for all seasons!