Review: Synergy (Jolly Dutch)

Synergy is een veelgehoorde term op de werkvloer, maar ik vraag me af of de meeste mensen het concept daadwerkelijk vatten kan ik niet bevatten. Synergy is de gecombineerde kracht van een groep waarbij de samenwerking krachtiger is dan als iedereen afzonderlijk zou werken. Synergy is ook het spel gericht op een groep die een bepaalde synergy weet te bereiken. 

Synergy (het spel bedoel ik dan) draait met name om cijfers. In het spel proberen spelers gezamenlijk kaarten en sommen te spelen terwijl ze moeten voldoen aan de opdrachten. Iedere ronde moeten ze een aantal opdrachten voltooien en hebben ze een beperkt aantal levens. Weten ze het level gezamenlijk te halen, dan mogen ze naar het volgende level. Net als bij vergelijkbare coöperatieve spellen zoals The Mind mogen spelers niet met elkaar communiceren.

Iedere speler krijgt een gekleurde set aan kaarten om sommen mee te maken. Plaats iedere beurt telkens tegelijk een kaart en probeer hiermee in te spelen op andere. Speel je opdracht en probeer allemaal je opdracht te voltooien.

Synergy draait dus naast samenwerken vooral om cijfers en zal denk ik in smaak vallen bij wiskundigen die goed op elkaar zijn afgestemd. Spelers die goed zijn in statistiek, zullen vast door de kaarten te tellen en andere spelers in te schatten levels weten te voltooien. Voor ons voelde het een beetje willekeurig aan en probeerde we de levels te voltooien op goede hoop. Als je veel aandacht en tijd aan het spel zou besteden kun je er mogelijk wel een meester in worden, maar het vereist een hoop synergy van de groep. Worden jullie ook meer dan de som der delen?