REVIEW: Riftforce (White Goblin Games)

NL: De aarde is vernield door mysterieuze krachten. Stel je team van magiërs en monsters samen om zo de meeste riftforce te verzamelen in… Riftforce van White Goblin Games! Slacht jij de meeste vijanden af of wordt de riftforce jou te veel?

Iedere speler stelt een team samen van een aantal magiërs met bijbehorende monsters. Sommige monsters zijn iets moeilijker te doden, dat zie je aan de getallen in de hoek van de kaart. Speel tot drie monsters per beurt of gebruik ze om je tegenstander aan te vallen. Geen monsters meer op handen? Vul dan je hand aan en scoor riftforce aan de hand van de door jou onbestreden gebieden.

Riftforce is een gaaf tactisch kaartspelletje met mooie artwork. Probeer goed de risico’s van aanvallen met een bepaalde soort af te wegen tegen de voordelen. Een leuk en kort spelletje dat adrenaline geeft! 

EN: The earth has been destroyed by mysterious forces. Assemble your team of mages and monsters to collect the most riftforce in… Riftforce by White Goblin Games! Will you slaughter most of the enemies or will the riftforce be too much for you?

Each player puts together a team of a number of mages with corresponding monsters. Some monsters are more difficult to kill, you can see this by the numbers in the corner of the card. Play up to three monsters per turn or use them to attack your opponent. No more monsters in your hand? Then replenish your hand and score riftforce using your uncontested areas.

Riftforce is a cool tactical card game with beautiful artwork. Try to weigh the risks of attacking with a certain species against the benefits. A fun and short game that gives you adrenaline!