Review: Evergreen (999 Games)

Er is geen planeet B, maar… wat als de mensheid een tweede kans zou krijgen om een geschikte planeet te creëren! De planeet moet groen, vruchtbaar en slim ingedeeld zijn. Deze taak leggen we bij deze op aan Evergreen. Doet dit spel zijn titel eer aan of is het eerder een dor en droog?  

Spelopzet

Aan het begin van een potje Evergreen krijgt iedere speler een van de planeten. Boven hun planeet (of op een andere locatie als spelers dat hebben afgesproken) plaatsen spelers hun zon. Op alle relevante inkepingen (voor eigenschappen, punten, en rondetelling) plaatsen spelers paarse cilindertjes. 

Spelers schudden de stapel met kaarten en trekken net zo lang kaarten tot er 5 vruchtbaarheidssymbolen zichtbaar zijn. De kaarten met vruchtbaarheidssymbolen worden apart gelegd en de overige kaarten worden terug in de trekstapel geschud. Leg vervolgens net zoveel kaarten open als de hoeveelheid spelers + 1. Een willekeurige speler wordt de startspeler (of verzien iets ludieks zoals de grootste vervuiler) en geef deze speler het houten blaadje. 

Spelverloop

Er worden 4 seizoenen gespeeld en ieder seizoen bestaat uit een aantal (aflopende) rondes. Iedere ronde, te beginnen met de startspeler, kiezen spelers om de beurt een van de opengedraaide kaarten. De kleuren kaarten komen overeen met de verschillende biomen op de planeten van de spelers en iedere kaart bevat tevens de symbool van een eigenschap die spelers kunnen toepassen. Er zijn ook jokerkaarten, die voor ieder bioom kunnen worden gebruikt. Als een startspeler een kaart heeft gekozen, plaatst deze ook het blaadje op een van de overgebleven kaarten, zodat (mogelijk) een andere speler een volgende ronde een startspeler is.

Nadat alle spelers een kaart hebben gepakt, gaan zij acties en eigenschappen uitvoeren. Spelers mogen zelf bepalen of ze eerst hun actie of eigenschap uitvoeren. 

Er zijn vier mogelijke acties. Spelers kunnen 3 kiemen plaatsen op velden van dezelfde bioom als de gekozen kaart. Spelers kunnen 2 groeiacties uitvoeren (kiem naar kleine boom of kleine boom naar grote boom) op 2 verschillende velden in dezelfde bioom als de gekozen kaart. Spelers kunnen als derde mogelijk actie een kiem plaatsen en tevens een groeiactie verrichten op de relevante bioom. Als vierde en laatste mogelijke actie kan een speler op een veld op een bioom naar keuze (dus niet per se van de gekozen kaart) een groeiactie of kiemactie doen. 

Eigenschappen staan bovenaan het spelersbordje (de planeet). Een speler verschuift de relevante eigenschap en kan de bijbehorende actie net zo vaak uitvoeren als onder de markeersteen staat aangegeven. Met deze acties kunnen spelers kiemen en groeien, maar ook punten verdienen en struiken plaatsen of meren aanleggen. Met struiken kunnen spelers hun bos vergroten zonder bomen te plaatsen (en dus met minder schaduw, waarover later meer). Door meren te plaatsen kunnen spelers twee aangrenzende velden laten groeien. 

Aan het einde van een ronde wordt de overgebleven kaart afgelegd op het vruchtbaarheidsgebied. Hierdoor worden mogelijk nieuwe vruchtbaarheidssymbolen toegevoegd (voor mogelijke punten aan het einde van het spel). Met droogtesymbolen worden er eerder geplaatste kaarten weer uit dit gebied gehaald. 

Een seizoen is afgelopen als er voldoende rondes zijn gespeeld en aan het einde van een seizoen volgt een puntentelling. Spelers krijgen punten voor alle bomen die met hun kop in de zon staan, maar sommige bomen overschaduwen andere bomen. Door de bomen kan de zon het bos niet meer zien, maar ook grote bossen leveren punten op. Aan het einde van het spel (na seizoen 4) ontvang spelers ook punten voor al hun grote bomen in specifieke biomen afhankelijk van de hoeveelheid vruchtbaarheidssymbolen voor dat bioom in het vruchtbaarheidsgebied. De speler met de meeste punten wint. 

Oordeel

Evergreen mag van mij een evergreen titel van 999 Games worden. Met evergreen bedoelen we een titel die het assortiment niet verlaat. Evergreen is prachtig vormgegeven, bevat mooie illustraties en fantastische kleine houten onderdelen die allemaal bijdragen aan een plezante spelervaring. 

Wat ook bijdraagt aan de fijne spelervaring is een eenvoudig en beknopt en natuurlijk spelverloop dat door de ruime keuze, maar beperkte soorten acties en voldoende vrijheid in tactiek en aanpak een strategisch pakketje oplevert dat begrijpbaar is voor minder ervaren spelers, maar voldoende variatie en uitdaging biedt voor de veelspeler.

Evergreen is vanwege het thema en het duidelijke spelverloop een redelijk gemoedelijk spel. Anders deze gemoedelijkheid zit er door het mechanisme waarbij spelers kaarten moeten kiezen ook voldoende interactie tussen spelers. Spelers kunnen namelijk kaarten kiezen die hun tegenstander wellicht hard nodig had en door bepaalde kaarten niet te kiezen, beïnvloeden spelers de vruchtbaarheid en uiteindelijke puntentelling. Deze confrontatie is wel voor een groot deel indirect, dus lievere spelers kunnen hart ophalen dat je elkaar niet zoveel zult dwarsbomen als in het spel Photosynthesis van dezelfde spelauters. Overigens is het niet irrelevant om dat spel te benoemen, want de manier waarop bomen punten verdienen en schaduwen werpen is duidelijk geïnspireerd op dit eerdere spel. Evergreen is echter een stuk gestroomlijnder en minder bewerkelijk. Al met al een duurzame aanrader.